Váš partner v elektrotechnice

V rámci oboru provádíme a dodáváme:

 • elektromontážní práce
 • hromosvody a správa budov
 • revize
 • strukturovaná kabeláž IT
 • zabezpečovací systémy EZS
 • požární systémy EPS
 • kamerové systémy CCTV
 • docházkové systémy ACS
 • telefonní ústředny TEL
 • TV rozvody STA
 • Inteligentní systémy

Brabec – Elektro

Nádražní 540
Modřice 664 42
Tel.: 603 254 455
Tel.: 733 331 065
info@elektromontaze-brabec.cz
IČ: 66560519
DIČ: CZ7603093784

Nabízené služby

Elektromontáže

Silnoproudé elektroinstalace jsou dnes oborem vyžadujícím vysokou technickou a manažerskou úroveň odpovědných pracovníků na všech pozicích od projektu až k realizaci. Díky bohatým zkušenostem s instalacemi v bytové, průmyslové a obchodní výstavbě můžeme uspokojit i ty nejnáročnější požadavky našich zákazníků. Veškeré montážní práce jsou prováděny v souladu s ČSN a EN.

V rámci oboru provádíme a dodáváme:

 • kabelové rozvody
 • instalace veřejného osvětlení
 • bytové i průmyslové instalace
 • opravy, rozšíření a rekonstrukce elektroinstalací
 • montáže měření a regulace
 • instalace klasických hromosvodů
 • projekční práce
 • dodávky elektroinstalačního materiálu

Hromosvody

Hromosvod, ochranu před přímým úderem blesku, tvoří štít, který má za úkol zachytit převážnou část bleskového proudu a vytvořit mu co nejpřímější cestu k zemniči. Podle druhu objektu se soustava hromosvodu liší v závislosti na ochranné hladině (I. – III.), do které daný objekt spadá. Normy EN 61024-1 (ICE 1024-1) a NF C 17 102 rozlišují ochrannou hladinu dle požadované účinnosti. Od uvedené ochranné hladiny se odvíjí i způsob provedení hromosvodu.

Správa budov

 • zajišťování komplexních technických služeb
 • stálá údržba zařízení objektů
 • odstraňování náhlých provozních poruch v mimopracovní době
 • návrhy potřebných opatření k dosažení minimálních nákladů na el. energii

Revize

Revize elektrických zařízení nízkého napětí v oblastech:

 • výchozích revizí el.zařízení (nových resp.rekonstruovaných) podle současně platných předpisů ČSN-EN
 • pravidelných revizí el.zařízení provedených podle původně platných předpisů ČSN ve lhůtách stanovených současně platnými ČSN-EN
 • pravidelných revizí el.zařízení pracovních strojů,spotřebičů a ručního el.nářadí v rozsahu požadavků současně platných ČSN-EN
 • revize odběrných míst – s vystavením formuláře „Podklad pro uzavření smlouvy …. “ o odběru elektrické energie

Datové sítě - LAN

Systém strukturovaných kabeláží je dnes již nedílnou součástí základní infrastruktury všech administrativních, technických, provozních a výrobních budov. Umožňuje maximální integraci jednotlivých slaboproudých systémů (LAN, CCTV, EZS, ACS atd.) a výrazně zvyšuje užitné vlastnosti objektů současně s minimalizací dlouhodobých provozních nákladů.

Námi nabízená řešení splňují díky našim úzkým kontaktům s předními světovými výrobci veškeré definované normy a standardy v této oblasti a běžně poskytujeme plné záruky na instalované systémy v řádu desítek let. Soustřeďujeme se na zákaznické projekty převyšující svou kvalitou a záručními podmínkami běžné konkurenční produkty.

Elektrická požární signalizace

Elektrická požární signalizace (EPS) slouží k ochraně osob a majetku před vznikem požáru. Její instalace je doporučena do objektů se zvýšeným pohybem osob a v objektech se zvýšeným rizikem vzniku požáru. Norma pak stanovuje objekty, kde je EPS přímo předepsána.

Naše nabídka pokrývá velmi široké spektrum zákazníků. Provádíme bezpečnostní posouzení, návrhy (projekty), cenové kalkulace, instalace, servis a pravidelné revize EPS jak v malých objektech (kanceláře, rodinné domy…), tak i v rozsáhlejších objektech (firmy, skladovací prostory, haly, obchodní centra…).

CCTV – Kamerové systémy

Zájem o použití videotechniky pro zabezpečení objektů v poslední době značně vzrůstá. Tyto systémy jsou vhodné především jako podpora klasické EZS, v některých případech však může videostřežení část úloh od EZS přímo převzít.

Těmito systémy lze nejen registrovat pokus o napadení objektu, ale zjistit přímo druh napadení a případně počet útočníků, k pozdější analýze průběhu napadení lze události archivovat. Automatickým sepnutím kamery z místa, kde byl poplach vyvolán, se značně zjednoduší a zefektivní práce hlídací služby.

CCTV lze využít v kombinaci se systémy kontroly a řízení vstupu pro určování oprávněnosti vstupu na základě porovnání reálného portrétu osoby s portrétem uschovaným v paměti zařízení.

Kontrola vstupů a docházky

Přístupové a docházkové systémy (ACS) jsou identifikační systémy využívající kontaktní, nebo bezkontaktní identifikátory. V současné době jsou kontaktní identifikátory nahrazovány bezkontaktními. Případně se pro identifikaci využívá biometrických údajů osob (otisky prstů, skenování oční duhovky…).

Naše nabídka pokrývá velmi široké spektrum zákazníků. Provádíme bezpečnostní posouzení, návrhy (projekty), cenové kalkulace, instalace, servis a pravidelné revize ACS jak v malých objektech (kanceláře, rodinné domy…), tak i v rozsáhlejších objektech (firmy, skladovací prostory, haly, obchodní centra…).

 

Telefonní ústředny

Dodáváme a montujeme na klíč: telefonní ústředny již od jedné státní linky a čtyř telefonních poboček až po rozsáhlé komunikační celky.

Umožňují více uživatelům využívat jednu či několik státních linek, přepojování mezi jednotlivými uživateli (pobočkami) a vzájemnou komunikaci. Díky velmi variabilnímu nastavení lze řídit využívání telefonních služeb ve Vašem podniku a následně detailně dělit náklady na jednotlivé pobočky či státní linky.

 • telefonní přístroje drátové i bezdrátové
 • telefonní záznamníky
 • faxy
 • telefonní tarifikátory
 • telefonní GSM brány pro připojení mobilního telefonu do telefonní ústředny

Televizní rozvody

 • Kompletní dodávka a montáž anténních systémů pro příjem digitálního signálu z pozemních vysílačů, jak pro rodinné domy tak i pro bytové domy.
 • Měření pozemního digitálního signálu TV a FM pro nejlepší obraz a zvuk.
 • Satelitní systémy pro příjem programů z jedné i více družic s možností připojení jednoho i několika satelitních přijímačů.

Inteligentní systémy

Produkty systému Integrated solution Crestron pocházejí od amerického výrobce, který se problematikou připojení, sjednocení a jednoduchého ovládání všech elektronických zařízení v objektu zabývá přes 35 let.

Crestron je nadsystém a víceúčelový stroj, ke kterému může být připojeno vše elektrické v domě a vy mu pak dáváte příkazy co a kdy dělat. Z jakéhokoliv místa po objektu můžete ovládat a sledovat třeba kde je jaká teplota, jestli děti spí nebo je zhasnuto, jak rostou záhonky, co dávají v televizi, kde je tchýně, kdo zvoní u branky a jestli je lednice plná. V případě poruchy nějakého zařízení (rolet, audio-videa, topení, zalévání …) už nemusíte přemýšlet kam volat, protože Crestron dokáže, v jisté míře, chybu nalézt a určit, kdo musí přijet na opravu.

Kontaktujte nás s nezávislou poptávkou

Reference

 • Pošta 2 – Brno – rekonstrukce el. rozvodu
 • Vodárny – Brno – Lesná – (novostavba) rozvody NN
 • Modřice – (celé sidliště), rozvody – TV , LAN, TEL
 • Sokolovna – Brno – rekonstrukce el. rozvodu
 • VUT – A5 rekonstrukce el. rozvodů
 • MŠ Modřice – rekonstruce el. rozvodů vč. datových rozvodů
 • RD Kroftova – uplná rekonstrukce el.
 • DPS – seniorský dům 22x rekonstrukce bytových jader
 • ZŠ Ivančice – výměna osvětlení (učebny, chodby)
 • RD – Rozdrojovice rozvody el. (novostavba)
 • VUT – vyměna osvětlení 7 učeben
 • administrativní budova modřice – zasíťování LAN
 • EZS – 23 rodiných domů
Máte dotazy?

Neváhejte nás kontaktovat

603 254 455 | info@elektromontaze-brabec.cz